کمیته اجرایی

مدير برنامه ريزي:                                   مدير اجرايي:
مهندس فرزاد رضايي نامدار                        مهندس ندا رحيم پور

 


مهندس ابوالقاسم سیف اللهی، معاون عمراني استانداري کرمان
مهندس محمدرضا فتوت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان
دکتر جعفر رودری،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
دکتر نصرالله گرامی، مشاور عالی استاندار
دکتر محمد مهدی بلوردی، مديرکل راه و شهرسازي استان کرمان
مهندس خداداد مقبلی،مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
مهندس علی اکبر سلطانی نژاد، مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان کرمان
مهندس محمد طاهری، مديرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان
مهندس علی رشيدی، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان
دکتر عيسي سلاجقه، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر رضا کامياب مقدس، رئيس جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر نصرالله ديانت، رئيس انجمن سازه های فضاکار ايران
مهندس محسن صالحي کرماني، مديرکل مديريت بحران استان کرمان
دکتر محمد جواد خانجاني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دکتر سعيد قلي زاده، جهاددانشگاهي استان کرمان
مهندس محمد علي ايماني، معاون فرهنگی جهاددانشگاهي استان كرمان
مهندس اميد علي سماواتي، انجمن سازه های فضاکار ايران
مهندس فرزاد رضايي نامدار، معاون پژوهشي جهاددانشگاهي استانكرمان
مهندس رضا اميري، معاون مالي و اداری جهاددانشگاهي استان كرمان
مهندس محمد رضا لشکری، معاون آموزشی جهاددانشگاهي استان كرمان
مهندس ایمان آریانا، گروه مديريت ريسک و بحران جهاددانشگاهي استان كرمان
مهندس ندا رحيم پور، مديرگروه تکنولوژیهای پیشرفته ساختمانی جهاددانشگاهي استان كرمان
دکتررضا رحمان نژاد، جهاددانشگاهي استان کرمان
دکتر نويد جلال کمالي، جهاددانشگاهي استان کرمان
مهندس ایمان کدیور، معاون موسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان کرمان
مهندس عليرضا گرکاني،مدیر گروه سازه و زلزله جهاددانشگاهي استان كرمان
مهندس حديث اميري، مدير انتشارات جهاددانشگاهي استان کرمان
مهندس محمد كلانتر زاده،مدير گروه معماري جهاددانشگاهي استان كرمان